Gazel İsminin Anlamı Nedir?  Kur’an’da Geçer mi?

  1. Ana Sayfa >
  2. İsimler ve Anlamları >
  3. Gazel İsminin Anlamı Nedir?  Kur’an’da Geçer mi?

Gazel isminin ne anlama geldiğine, Gazel isminin kökenine ve rengine ayrıca Gazel ismiyle alakalı faydalı bilgilere, analizlere ve istatistiki bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Gazel ismi ile ilgili bilgiler

Gazel isminin rengi: Mavi&Pembe
Gazel isminin cinsiyeti:
Erkek&Kız
Gazel isminin kökeni:
Arapça
Gazel ismi Kuran’da geçiyor mu?:
Hayır(✖) 

Gazel ismi ne anlama gelmektedir? Gazel ne anlama gelir? Gazel ne demektir? Gazel isminin anlamı nedir? 

1. Latif. 2. Kuruyarak dökülmüş ağaç yaprağı. 3. Divan, Fars ve Arap edebiyatlarında en yaygın nazım şekli.

Gazel isminin sözlük anlamı nedir? 

1. Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, genellikle lirik konularda yazılan nazım biçimi: “O mecmuadaki gazelleri yüksek sesle okurken eski şiir lehçemizdeki beliğ ve rindane edaların zevkine varıyorum.” –Y. K. Beyatlı. 2. müz. Klasik Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sazlardan birinin eşliğinde söylenen, söyleyenin ses gücünü göstermesine de olanak veren müzik eseri: “Yanımızdaki vagonda bir gazel başladı.” –Y. Z. Ortaç.

(II) a. hlk. Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı: “Coşkun sular gibi akıp durulma / Kuru gazel gibi esip savrulma” –Karacaoğlan.

Mısır koçanı yaprakları

Dikenli ot.

< Ar. gazel: Ağacın üzerinde kuruyan yaprak (Erzincan Merkez)

Kurumuş ağaç yaprağı (Çayağzı)

(Divan edebiyatı terimi) Birinci dizesi bütün çift sayılı dizeleriyle uyaklı olmak üzere yazılan en az beş ve en çok on beş beyitli eski bir koşuk şekli.

1. Divan yazınında en yaygın koşuk biçimi. (5-15 koşalı olur. Birinci koşası “doğuş”u (es.t. matla) kendi arasında uyaklıdır. Öbür koşaların ikinci dizeleri doğuşla uyaklanır. Son koşada “kesmelik” (es.t.makta) ozanın adı, takma adı: bulunur. Gazelin en güzel koşasına “beyt-ül-gazel” denir. Gazellerde çok kez konu birliği bulunmaz; bir tek konu işlenen gazele “yek ahenk” konu birliği olmayan gazele “yek-avaz” adı verilir. Divanlarda gazeller doğuş koşalarının son harfine göre abecesel sırayla yer alır. 2. (h.y.) Saz ozanları da, divan koşuğunun etkisiyle gazel yazmışlardır. Bilgiçlik taslamak için yazılan bu çeşit gazeller arasında başarılı olanlar pek azdır.

Cinsiyet: Erkek
1. Divan edebiyatında bir nazım biçimi. 2. Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sesle yapılan taksim. 3. Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı.Cinsiyet: Kız
1. Divan edebiyatında bir nazım biçimi. 2.Türk müziğinde, belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sesle yapılan taksim. 3. Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı.

Gazel ismi Osmanlıca nasıl yazılır? Gazel ismi Arapça nasıl yazılır?

Gazel ismi caiz mi?

Gazel ismini çocuğuma koymakta herhangi bir sıkıntı var mı, çocuğuma koymak uygun mu ve dinen caiz mi diye aklınıza gelen soruların cevabına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Gazel ismimiz anlam itibari ile herhangi bir sıkıntısı olmamakla birlikte anlam güzelliği olduğu için tavsiye edilen isimler arasında diyebiliriz. Gazel ismini kullanmakta dinen de herhangi bir sıkıntı yoktur yani caizdir. 

Gazel isminin ebced değeri nedir?

Gazel: غزل

غزل = Gazel isminin ebced değeri: 1037

BENZER YAZILAR

İdilsu İsminin Anlamı Nedir?  Kur’an’da Geçer mi?

Mert Ege 13 Temmuz 2024
İdilsu isminin ne anlama geldiğine, İdilsu isminin kökenine ve rengine ayrıca İdilsu ismiyle alakalı faydalı ...

Nazire İsminin Anlamı Nedir? Kur’an’da Geçer mi?

Mert Ege 12 Temmuz 2024
Nazire isminin ne anlama geldiğine, Nazire isminin kökenine ve rengine ayrıca Nazire ismiyle alakalı faydalı ...

Azim İsminin Anlamı Nedir?  Kur’an’da Geçer mi?

Mert Ege 12 Temmuz 2024
Azim isminin ne anlama geldiğine, Azim isminin kökenine ve rengine ayrıca Azim ismiyle alakalı faydalı bilgil...

0 Yorum Yapıldı

Yorum Yaz

kızılay escort escort ankara sikiş izle